השירותים שלנו

ניתוח טכנו כלכלי מקיף כולל הכנת מסמכים לבנקים וחברות הביטוח

אורמש אחראית לניתוח הנדסי ופיננסי של הפרוייקט. לפני היציאה לדרך נערוך סיור מקדים באתר לצורך בחינת התאמת התשתית והמבנה לקראת הקמת המערכות. לאחר הסיור מתבצע תכנון ראשוני של הספק המתקן ובהתאם לנתוני הפרוייקט גם מודל פיננסי מתקדם.

אחריות על כתיבת אישורים הנדרשים במהלך העבודה מול הרשויות

מחלקת רישוי ורגולציה אחראית לפעול מול מחלקות התכנון של חברת החשמל לצורך הכנת התשתית המתאימה, גופי התכנון הסטטוטוריים לצורך קבלת כל האישורים הדרושים, הועדה המקומית לצורך דיווח עבודה פטורה מהיתר, משרד האנרגיה והמים לצורך הוצאת רישיון הפעלה ובכל עת לקיים תקשורת רציפה עם חברת החשמל לצורך השלמת השלבים השונים בתהליך.

תכנון מערכת סולארית על פי סטנדרט אורמש

תכנון המתקן מבוצע על ידי צוות מנוסה של מהנדסים, מתכננים וחשמלאים מוסמכים מתוך מטרה להבטיח התקנה יעילה ומהירה יותר ומערכות שמפיקות ביצועים טובים יותר.

תהליך הקמה הכולל ניהול ופיקוח רציפים וצמודים

ביצוע רכש ישיר מול היצרנים השונים בארץ ובחו"ל בהתאם לתכנון המתקן, לוגיסטיקה, שינוע והתקנת המערכת במינימום הפרעה ובמלוא ההתחשבות בפעילות השוטפת שמתקיימת מתחת לגג.

כל ההקמה מלווה בממונה בטיחות ומנהל פרוייקטים אישי. בסיום ההקמה יתבצעו בדיקות חשמליות ופיזיות מקיפות לכל רכיבי המערכת אשר יצורפו לתיק המתקן המלא.

שירותי תפעול ותחזוקה O&M

אורמש מספקת שירותי תפעול ותחזוקה שנתיים למאות לקוחות בארץ בהיקף של עשרות מגה-וואט. צוותי התפעולי שלנו מתמחים בבדיקות ייחודיות ומתן פתרונות לשיפור התפוקה כמו גם ביצוע שירותי שטיפה, תחזוקה מתקנת ותחזוקה מונעת. בין השירותים הנוספים שלנו: בדיקות לזיהוי PID , בדיקות איכות לצורך רכישת/מכירת פרויקט, בדיקות מומחה לבתי משפט ועוד.